FEDERACIÓ CATALANA DE KICK BOXING I MUAY THAÏ

Actualitat Covid-19 (Sars-Cov 2)

Informació actualitzada

Situació Covid-19

Des de la Federació, Anirem afegint tota la informació relativa a l’emergència sanitària del Covid-19.
si tens dubtes, si us plau, contacta mitjançant el formulari de contacte.
t’atendrem al més aviat possible

Logo federacion catalana de deportes de contacto

RESOLUCIÓ SLT/99/2022, de 26 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En base a aquesta resolució s’aixequen mesures restrictives de drets fonamentals, entre les quals destaquem:

 • Supressió de la limitació a un màxim de 10 persones en les reunions i trobades social.
 • Eliminació del requeriment de certificat COVID per a l’accés a determinats espais tancats: sales d’activitat física i/o esportiva, gimnasos, restaurants.

Pel que fa a les instal·lacions i equipaments esportius es preveu el següent:

 • S’elimina la limitació d’aforament al 70% en les instal·lacions i equipaments esportius.
 • Es manté l’obligatorietat en l’ús de la mascareta. No entren en aquesta restricció, la pràctica esportiva federada amb llicència.
 • S’elimina la recomanació sobre la suspensió de les competicions.
Seguir llegint

I en relació amb el públic assistent a les competicions esportives:

 • S’elimina la limitació en l’aforament d’instal·lacions i equipacions esportives, tant a l’aire lliure com en espais tancats.
 • Si l’aforament és superior a 10.000 persones, s’haurà de sectoritzar el públic en un màxim de 10.000 persones per sector (mínim de 3 sectors) a l’aire lliure, i un màxim 5.000 persones per sector en espais tancats (mínim de 2 sectors).
 • L’accés de públic ha de ser amb seient preassignat

Finalment, pel que fa a la celebració d’assemblees generals, no hi ha cap canvi, pel que es manté la possibilitat de dur-les a terme de forma presencial (també telemàtica), garantint-ne la ventilació mínima.

Logo federacion catalana de deportes de contacto

RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia.

En quines condicions poden obrir les instal·lacions esportives cobertes?
Les instal·lacions i equipaments en espais tancats poden obrir amb un aforament del 70% i ús dels vestidors segons les condicions de ventilació que permet la normativa (ventilació natural o altres sistemes). També caldrà seguir les condicions d’ús de la mascareta establertes en la normativa catalana i estatal, així com les noves condicions d’accés amb certificat Covid per a persones usuàries de sales i gimnasos.

Quines activitats esportives s’han de practicar amb mascareta?
La normativa estatal estableix que és obligatori l’ús de la mascareta en les activitats desenvolupades en espais tancats d’ús públic, a excepció de l’activitat duta a terme en piscines amb exencions de…

 

 

Seguir llegint

Les activitats esportives grupals en instal·lacions esportives cobertes s’han de dur a terme amb mascareta.
Aquesta obligatorietat de l’ús de mascareta no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o un consell esportiu, participin en les competicions universitàries oficials i formin part d’un mateix grup bombolla, així com les activitats de piscina.
Si tinc un certificat mèdic que així ho demostri, puc no fer servir la mascareta a l’interior de gimnasos?
Sí. No cal portar posada la mascareta si es pateix alguna malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la seva utilització o que, per la situació de discapacitat o dependència, la persona no disposi d’autonomia per a treure-se-la o bé tingui alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Cal sempre demostrar-ho.

 • Es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades als Clubs.
 • Les instal·lacions esportives podran romandre obertes al públic de les 6.00h a les 00.30h.

Es poden practicar activitats esportives en grup?
Sí. Es poden practicar activitats esportives en grup, tant entrenaments com competicions. No es pot superar el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents. Aquesta obligació no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, participin en les competicions universitàries oficials i formin part d’un mateix grup bombolla.

 

Logo federacion catalana de deportes de contacto

Infografia de l'us Certificat Covid

Ús del certificat Covid en la pràctica esportiva
En quins espais és necessari el certificat Covid per fer pràctica esportiva?
El certificat Covid és necessari per a les persones usuàries dels gimnasos i sales on es practiqui activitat física i/o esportiva.
Què es considera un gimnàs i una sala esportiva?
Són espais de pràctica d’activitat física/esportiva en recinte tancat amb alçada de menys de 7 metres, amb aparells o sense, on es desenvolupen diferents activitats esportives.
Es necessita el certificat Covid per accedir a les zones comunes de la instal·lació (vestidors, passadissos, grades, etc.)?
No, únicament han de presentar el certificat Covid els usuaris que accedeixin al gimnàs o a la sala esportiva per fer la pràctica esportiva.
Els menors de 13 anys també han de portar el certificat Covid?
No. Les persones menors de 13 anys no han de presentar el certificat Covid.

 

Seguir llegint

Els treballadors dels gimnasos i sales han de presentar el certificat Covid?
No, les persones treballadores d’aquests espais estan excloses de presentar el certificat Covid quan desenvolupin la seva tasca laboral.
Cal presentar el certificat Covid per accedir a pistes de pàdel, pavellons, piscines cobertes i espais de pràctica a l’aire lliure?
En aquests espais no cal presentar el certificat Covid.
En les competicions que es celebrin en una sala esportiva o gimnàs, és necessari tenir el certificat Covid?
Sí, és necessari tant si s’utilitzen aquests espais per a un entrenament com per celebrar una competició.
Cal presentar el certificat Covid per accedir a les zones de restauració de les instal·lacions esportives?
Sí, cal presentar-lo per accedir a les zones de restauració de les instal·lacions esportives cobertes, seguint les condicions que estableix la present Resolució.
Com s’ha de fer el control d’accés a les sales i gimnasos, i a les zones de restauració?
Per dur a terme el control, la persona usuària haurà de presentar el codi QR del certificat COVID digital de la UE. Els responsables d’accés al local el llegiran amb la càmera de la webapp verificacovid.gencat.cat i comprovaran la seva validesa.

 

Logo federacion catalana de deportes de contacto

RESOLUCIÓ SLT/3512/2021, de 25 de novembre

Aquesta matinada ha estat publicada la resolució de salut que amplia l’ús del certificat COVID  per accedir a determinats espais; entre els quals es troben «sales i gimnasos».

El certificat COVID és només necessari per accedir a sales de fitness i gimnasos.

Qualsevol altra tipus d’activitat esportiva que es realitzi fora de sala fitness i

Seguir llegint

gimnasos (piscines, pavellons, pistes, outdoor, etc), queden excloses d’aquesta obligació.

El certificat COVID tampoc és exigible per entrenament o competició federada.

El certificat COVID no és exigible per menors de 12 anys ni per acompanyants.

A les zones de restauració de les instal·lacions sí és obligatori exhibir el certificat COVID per accedir-hi; amb independència del tipus de pràctica esportiva que es realitzi.

Les instal·lacions obligades a demanar el certificat COVID d’acord al previst, hauran de designar un responsable de comprovar els certificats a l’accés.

Recordeu-los que segueix vigent, l’obligatorietat de ventilació contínua en espais interiors i l’ús de màscara a zones comuns, obligatori excepte l’entrenament a sala intens. També la importància que tinguin al dia els certificats de responsabilitat dels esportistes.

  Pel que fa a competicions, segueix l’aforament al 100%, garantint la ventilació contínua i l’ús obligatori de màscares al públic i competidors mentre no competeixin. Controls d’accés amb seguiment, desinfecció i control per evitar aglomeracions.

  Aclaridora sobre la Resolució, en consulta amb el Consell General de l’Esport: La resolució estableix l’obligació per a persones «usuàries». Els esportistes amb llicència federativa ostenten una relació orgànica amb l’entitat organitzadora de l’activitat i no la de caràcter mercantil que determina la condició d’usuari. La resolució exceptua de l’aplicació del certificat als centres de tecnificació i rendiment esportiu, tant públics com privats. El rendiment esportiu i la tecnificació s’entén amb referència a l’entreament regular d’una modalitat esportiva determinada, que s’acredita mitjançant la titularitat de llicència federativa. En les sessions informatives sobre la implementació del certificat, des de la Secretaria General de l’Esport no s’ha interlocutat amb l’esport federat per considerar-ne la seva exclusió i s’ha limitat a coordinar representants del sector fitness amb aquesta finalitat. Els entrenaments de caràcter federat segueixen la dinàmica de grup estable.

  Avui  divendres 26 a última hora :La Comissió Delegada de la COVID-19, atura la posada en marxa de l’ampliació del certificat covid digital de manera inmediata. Es tracta d’una suspensió temporal de la seva vigència. S’ha detectat un alt volum de l’activitat a l’eina de la Meva Salut. Tot i així s’han descarregat 707.000 certificats en els darrers quatre dies. Dilluns la Comissió Delegada  farà una nova valoració de la situació per marcar quan es podrà reprendre l’ampliació del certificat covid digital. 

  Logo federacion catalana de deportes de contacto

  RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, d'14 d' octubre.

  La publicació de l’última resolució, en la qual s’amplia l’aforament, per a centres esportius en interior. En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l’aforament del 80% de l’autoritzat. Això sí, s’han de seguir escrupolosament els protocols covid que s’han portat fins ara, és el recomanable perquè no criminalitzin a el sector, i per poder fer un seguiment en cas de brot. 
  Seguir llegint

  Recomanem segueixin fent signar els fulls de responsabilitat, la desinfecció i el control de temperatura encara que no és obligatori ja, és recomanable encara que sigui aleatori en casos sospitosos. Mascaretes en zones que no siguin d’entrenament, etc., etc. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta, a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis, si bé es recomana el compliment les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex. (En les instal·lacions i els equipaments esportius s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació). Així mateix, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1. En els vestidors s’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta, a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 2 d’aquesta Resolució. Sembla que segueixen apostant per relaxar les postures i avui mateix, han arribat a l’acord que per aquest proper cap de setmana, surti publicat que, per a l’esport en recintes tancats l’aforament passi a ser de el 100%. Tanmateix, no podem donar-lo per ferm fins a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.  

  Logo federacion catalana de deportes de contacto

  RESOLUCIÓ SLT/1840/2021, d'11 de juny.

  Es prorroguen i es modifiquen les mesures:Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

  Es garanteixi que no se supera el 70% de l’aforament autoritzat, tant en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.

   

  Seguir llegint

  – S’estableixi un control d’accés en forma de registre de persones que hi accedeixen.

  – Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

  Els vestidors poden estar oberts. No obstant, les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d’informar les persones usuàries que l’ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n’hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva.

  L’ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

  – Es permet el desenvolupament d’activitats grupals amb subjecció a les condicions següents:

  a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

  Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, donant compliment a les condicions establertes a l’annex 1.

  En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

  b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en el supòsit de la lletra a), es poden dur a terme sempre que no concentrin més de deu persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

  La limitació de concentració de persones no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol tipus d’aglomeració d’esportistes.

  c) En instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l’aforament al 70%.

  – Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

  No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

  Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya.

  Logo federacion catalana de deportes de contacto

  COVID-19 RESOLUCIÓ SLT/1278/2021 i ampliació horari 9 maig

  A partir del dia 9 de maig, l’única diferència que han fet en el funcionament dels Clubs, és l’ampliació de l’horari nocturn, que es podran impartir activitats fins a les 11 de la nit. A continuació els resumim el més destacat de la publicació de l’1 de maig.Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquell desplaçaments, adequadament justificats…

  Seguir llegint

  Es permet el desenvolupament d’activitats grupals amb subjecció a les condicions següents: a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 50% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, donant compliment a les condicions establertes a l’annex 1.b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en el supòsit de la lletra a), es poden dur a terme sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. La limitació de concentració de persones no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol tipus d’aglomeració d’esportistes. En les instal·lacions i els equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia. Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya. Es preveu que a partir del pròxim 9 de maig, el toc de queda quedi restringit i potser donin una mica més d’amplitud a l’aforament permès, però tot dependrà de l’evolució de la pandèmia.

   Esperem poder seguir millorant les expectatives per al nostre sector, tan danyat en la pandèmia i a partir d’ara només rebre bones notícies.

  Logo federacion catalana de deportes de contacto

  COVID-19 RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d'abril,

   En l’àmbit de l’esport, com s’ha anunciat, aquestes noves mesures no tenen afectació i es manté la possibilitat de realitzar entrenaments i competicions en tot l’àmbit de Catalunya. Els esportistes que hagin d’assistir a les corresponents cites esportives, no estan subjectes al confinament comarcal i poden desplaçar-se acreditant la seva condició,

   

  Seguir llegint

  mitjançant la inscripció en la prova corresponent o certificat del club o la federació.  No aixi per el públic que, no pot sortir de la comarca per assistir a competició esportiva permesa.

   

  Logo federacion catalana de deportes de contacto

  COVID-19 RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març

  Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
  La mobilitat està permesa per tot l’àmbit de Catalunya per realitzar activitats autoritzades o en el grup bombolla corresponent.Es manté el toc de queda vigent entre les 22h i les 06h, excepte per les activitats de caràcter professional.

   

  Seguir llegint

  En l’àmbit de les instal·lacions: Instal·lacions indoor mantenen obertura amb un 30% d’aforament, cita prèvia i amb ús de vestidors quan els usuaris no puguin canviar-se al domicili propi. Les activitats grupals estan permeses mantenint l’aforament dels espais al 30% i ús de mascareta, prèvia declaració responsable sobre l’adequació de la ventilació a l’Annex I de la resolució.  Aquestes restriccions no són d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi. Instal·lacions outdoor mantenen obertura amb un 50% aforament, control d’accés i amb ús de vestidors quan els usuaris no puguin canviar-se en el propi domicili. Les activitats grupals estan permeses mantenint l’aforament dels espais al 50%. Aquesta restricció no és d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.

  En l’àmbit català, es permeten totes les competicions esportives. Les competicions esportives, excepte les estatals o internacionals de futbol i bàsquet professional, podran celebrar-se amb assistència de públic, segons les següents condicions: Amb aforament del 30% en espais tancats fins un màxim de 500 persones o un màxim de 1000 en cas de complir les condicions de ventilació previstes a l’Annex I de la resolució. Amb aforament del 50% en espais a l’aire lliure fins un màxim de 1000 persones.

   

  Logo federacion catalana de deportes de contacto

  Resolució SLT/612/2021 publicada dissabte 6 de març

  Ampliació Restriccions. Les condicions de pràctica esportiva actuals a Catalunya són: Es manté la restricció de la mobilitat en l’àmbit comarcal. Poden obrir les instal·lacions indoor (Interiors)amb un 30% d’aforament i cita prèvia. Les activitats grupals estan permeses amb un aforament màxim del 30%  i ús de mascareta, sempre que es presenti declaració responsable sobre la qualitat del sistema de ventilació d’acord a l’annex 1 de la resolució.

   

  Seguir llegint

  Es poden obrir de nou l’ús de vestidors, tot i que es recomana que si és possible, es limiti a el màxim.

  Aquestes restriccions no són d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.

  Es mantenen obertes les instal·lacions outdoor (Exteriors) amb un 50% aforament i, control d’accés . Les activitats grupals estan permeses amb un aforament màxim del 50%. Aquesta restricció no és d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.

  En l’àmbit català, s’autoritzen les Competicions Federades per categories a partir dels 16 anys, que han de celebrar-se sense públic.

  En aquest sentit, tenen consideració de competicions federades les que pertanyen al calendari de la Federació (oficial o no oficial) o es requereix llicència emesa per la Federació per a la seva participació.

  Es manté la possibilitat de celebrar competicions que donen accés a categories estatals, internacionals o professionals, que han de celebrar-se sense públic.

  Es manté la possibilitat de celebrar competicions estatals, internacionals o professionals, que han de celebrar-se sense públic.

  La limitació de mobilitat no opera, per assistir a entrenaments de la competició permesa, o a la pròpia competició

  Logo federacion catalana de deportes de contacto

  RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de Salut publicada el 5 febrer

  Es permet la mobilitat en l’àmbit comarcal.Poden obrir les instal·lacions Interiors amb un 30% d’aforament, cita prèvia i sense ús de vestidor excepte pels usuaris de piscina. Les activitats grupals estan permeses amb un màxim de 6 persones inclosa el o la monitora i ús de mascareta. Aquestes restriccions no són d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.

  Seguir llegint

  Es mantenen obertes les instal·lacions Exterios amb un 50% aforament, control d’accés i sense ús de vestidor excepte pels usuaris de piscina. Les activitats grupals estan permeses amb un màxim de 6 persones inclosa el o la monitora. Aquesta restricció no és d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.
  En l’àmbit català, s’autoritzen les competicions que donen accés a categories estatals, internacionals o professionals, que han de celebrar-se sense públic.
  Es manté la possibilitat de celebrar competicions estatals, internacionals o professionals, que han de celebrar-se sense públic.
  Per assistir a entrenament de competició autoritzada o a la pròpia competició no opera la limitació de mobilitat.

  Logo federacion catalana de deportes de contacto

  COVID-19 RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener

  La resolució que prorroga les mesures de restricció de la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, sobre l’esport per evitar els contagis per COVID. Com es veu, en aquesta nova resolució, respecte els grups de pràctica esportiva de federats han eliminat la restricció a 6 persones (art. 8) i es poden desenvolupar, d’acord a les necessitats de la modalitat.

  Es mantenen però el tancament dels equipaments coberts, a excepció de les piscines

   

  Logo federacion catalana de deportes de contacto

  PROTOCOL I RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ SITUACIÓ COVID 19

  Mesures generals cal tenir presents en totes les activitats i instal·lacions esportives durant la fase de represa.

  Logo federacion catalana de deportes de contacto

  COVID-19 RESOLUCIÓ OBERTURA 23 NOVEMBRE

  Pla d’obertura progressiva d’activitats Full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures adoptades en motiu de la segona onada epidèmica de SARSCoV-2 a Catalunya 19 de novembre de 2020.

   

  Logo federacion catalana de deportes de contacto

  COVID-19 RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre

  Per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

  CONDICIONS DE PRÀCTICA ESPORTIVA EN LA FASE 1 DE DESESCALADA

   

  CONDICIONS DE PRÀCTICA ESPORTIVA EN LA FASE 2 DE DESESCALADA

   

  CONDICIONS DE PRÀCTICA ESPORTIVA EN LA FASE 3 DE DESESCALADA

   

  FCKBMT

  Bigger.Faster.Stronger

  contacte

  Política de privacitat

  15 + 1 =

  Abans d'enviar el missatge, pots llegir aquí la informació bàsica de protecció de dades

  Responsable: Federació Catalana Kick-Boxing i Muay-Thaï

  Finalitat: La recollida i tractament de les dades personals és per gestionar la sol·licitud que realitzes en aquest formulari de contacte.

  Drets: Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i suprimir les dades escrivint a federacio@fckbmt.es així com el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.

  Informació addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la pàgina web: https://www.fckbmt.es, així com consultar la meva política de privacitat.

  El nostre horari d'atenció

  Dilluns-Dijous: 17h a 20h i també formulari de contacte.

  Dissabtes: (Formulari contacte)

  Diumenge: Tancat (Formulari contacte)

  Pots posar-te en contacte amb nosaltres amb el formulari de contacte